**Deklaration om dataskydd**


**1) Presentation och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige**


1.1 Tack för ditt intresse för vår webbplats. I det följande kommer vi att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen.


1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats, i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är Ursula Rohde, design-lichtschalter.com, David-Gilly-Str. 1, 14469 Potsdam, Deutschland, Tel.: 033195136212, E-post: info@design-lichtschalter.com. Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.


1.3 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den personuppgiftsansvarige). Du känner igen en krypterad anslutning genom teckensträngen "https://" och låssymbolen i din webbläsarrad.


**2) Datainsamling vid besök på vår webbplats**


När du använder vår webbplats endast i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare överför till webbplatsens server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:


- Vår besökta webbplats

- Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst

- Mängd data som skickats i bytes

- Källa/referens från vilken du kom till sidan

- Webbläsare som används

- Operativsystem som används

- Använd IP-adress (i förekommande fall: i anonymiserad form)


Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggfiler i efterhand om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.**3) Cookies**


Vi använder cookies, dvs. små textfiler som lagras på din slutenhet, för att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner. Vissa av dessa cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare (så kallade "session cookies"), medan andra finns kvar på din enhet under en längre tid och gör det möjligt att spara sidinställningar (så kallade "persistent cookies"). I det senare fallet kan du hitta lagringsperioden i cookieinställningarna i din webbläsare.


Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som används av oss, utförs behandlingen i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR antingen för genomförandet av avtalet, i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR vid samtycke eller i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.


Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller i allmänhet.


Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.


**4) Att ta kontakt**


När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) behandlas personuppgifterna endast i syfte att behandla och besvara din förfrågan och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.


Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att besvara din förfrågan i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om din kontakt syftar till ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas om det kan härledas från omständigheterna att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.


**5) Behandling av uppgifter vid öppnande av ett kundkonto**


I enlighet med artikel 6.1 b i GDPR samlas personuppgifter in och behandlas i den utsträckning det är nödvändigt om du lämnar dem till oss när du öppnar ett kundkonto. De uppgifter som krävs för att öppna ett konto finns i inmatningsmasken för motsvarande formulär på vår webbplats.


Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den registeransvariges adress ovan. Efter radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att raderas, förutsatt att alla avtal som ingåtts genom det har behandlats fullständigt, det inte finns några lagstadgade lagringsperioder som strider mot motsatsen och vi inte har något legitimt intresse av ytterligare lagring.


**6) Kommentarfunktion**


Som en del av kommentarsfunktionen på denna webbplats kommer, förutom din kommentar, information om när kommentaren skapades och det kommentatornamn du har valt att lagras och publiceras på denna webbplats. Dessutom kommer din IP-adress att lagras av säkerhetsskäl för att göra det möjligt att identifiera författaren i händelse av olagliga kommentarer. Din e-postadress kommer att lagras så att du kan kontaktas om en tredje part invänder mot ditt publicerade innehåll som olagligt.


Den rättsliga grunden för lagringen av dina uppgifter är artikel 6.1 b och f i GDPR. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part anser att de är olagliga.


**7) Användning av kunddata för direktreklam**


Om du avbryter ett köp hos oss innan du har slutfört beställningen erbjuder vi dig möjligheten att få en engångspåminnelse via e-post om innehållet i din virtuella varukorg. Den enda obligatoriska informationen för att skicka denna påminnelse är din e-postadress. Ytterligare uppgifter är frivilliga och kan användas för att adressera dig personligen. Vi använder det så kallade double opt-in-förfarandet för att skicka e-postmeddelandet för att säkerställa att du endast får ett meddelande om du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till detta genom att aktivera en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen.


Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR för att skicka en varukorgspåminnelse. Vi lagrar din IP-adress som angetts av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som samlas in när du registrerar dig för vår e-postaviseringstjänst används strikt för det avsedda ändamålet.


Du har möjlighet att när som helst avregistrera dig från varukorgspåminnelserna genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges i början. Efter avregistreringen raderas din e-postadress omedelbart från vår e-postlista som upprättats för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller det finns en lagligt tillåten användning av uppgifter utöver detta, om vilket vi informerar dig i denna deklaration.


**8) Databehandling för orderhantering**


**8.1 Överföring av bildfiler för orderhantering via e-post**


På vår webbplats erbjuder vi våra kunder möjligheten att beställa personalisering av produkter genom att skicka bildfiler via e-post. Det överförda bildmotivet fungerar som en mall för personalisering av den valda produkten.


Kunden kan skicka oss en eller flera bildfiler från minnet på den slutenhet som används via den e-postadress som anges på webbplatsen. Vi samlar in, lagrar och använder de överförda filerna uteslutande för framställning av den personaliserade produkten i enlighet med respektive tjänstebeskrivning på vår webbplats. Om de överförda bildfilerna vidarebefordras till specialiserade tjänsteleverantörer för produktion och bearbetning av beställningen, kommer vi uttryckligen att informera dig om detta i följande stycken. Någon ytterligare vidarebefordran kommer inte att ske. Om de överförda filerna eller digitala motiven innehåller personuppgifter, särskilt bilder av identifierbara personer, utförs alla nämnda behandlingsåtgärder uteslutande i syfte att behandla din onlinebeställning i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR.


Efter den slutliga bearbetningen av beställningen raderas de överförda bildfilerna automatiskt och fullständigt.


**8.2 Vidarebefordran av uppgifter för leverans- och betalningsändamål**


I den mån det är nödvändigt för avtalshantering för leverans- och betalningsändamål kommer de personuppgifter som vi samlar in att vidarebefordras till det anlitade transportföretaget och det anlitade kreditinstitutet i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Om vi är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter på grundval av ett motsvarande avtal, behandlar vi de kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress) som anges vid beställningen i enlighet med art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Detta görs för att informera dig personligen med lämpliga kommunikationsmedel (t.ex. per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagligt föreskrivna perioden som en del av våra lagstadgade informationsskyldigheter. Dina kontaktuppgifter kommer endast att användas för att meddela dig om uppdateringar som vi är skyldiga att göra och kommer endast att behandlas i den utsträckning som är nödvändig för respektive information.


**8.3 Samarbete med externa tjänsteleverantörer för orderhantering**


För att behandla din beställning samarbetar vi med externa fraktpartners för att leverera din beställning. I samband med detta överför vi ditt namn och din leveransadress och, om det är nödvändigt för leveransen, ditt telefonnummer till en leveranspartner som valts av oss uteslutande i syfte att leverera varorna i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR.


**8.4 Vidarebefordran av personuppgifter till frakttjänstleverantören Deutsche Post AG**


Vi använder Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland, som vår leverantör av transporttjänster. Innan varorna levereras kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och/eller telefonnummer till leverantören i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR för att samordna ett leveransdatum eller för att möjliggöra en leveransavisering, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta under beställningsprocessen. I annat fall lämnar vi endast ut mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. b i GDPR. Informationen kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller meddela om leverans.


Samtycket kan när som helst återkallas för framtiden genom att kontakta den personuppgiftsansvarige som nämns ovan eller leverantören.


**8.5 DHL


Vi använder följande leverantör som vår leverantör av transporttjänster: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Tyskland. Innan varorna levereras kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och/eller ditt telefonnummer till leverantören i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR för att samordna ett leveransdatum eller för att möjliggöra en leveransavisering, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta under beställningsprocessen. I annat fall lämnar vi endast ut mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR. Informationen kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varor. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller meddela om leverans. Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden från den personuppgiftsansvarige som nämns ovan eller från leverantören.


**8.6 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster) - Komfortkasse**


Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: LTC Information Services GmbH, Business Tower, Seligenstädter Str. 107, 63073 Offenbach am Main. Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer de betalningsuppgifter du tillhandahåller under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att överföras till leverantören i enlighet med artikel 6 para. 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med leverantören och endast i den utsträckning som detta är nödvändigt.


- Mollie**

  Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna. Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att överföras till leverantören i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med leverantören och endast i den utsträckning som detta är nödvändigt.


- PayPal


8.7 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.** PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.**


Onlinebetalningsmetoder från följande leverantör är tillgängliga på denna webbplats: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du betalar i förskott (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att överföras till leverantören i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med leverantören och endast i den utsträckning som detta är nödvändigt.


Om du väljer en betalningsmetod där leverantören betalar i förskott (t.ex. faktura- eller avbetalningsköp eller autogiro), kommer du också att uppmanas att lämna vissa personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, eventuellt uppgifter om ett alternativt betalningsmedel) under beställningsprocessen.


För att skydda vårt berättigade intresse av att fastställa våra kunders solvens vidarebefordrar vi dessa uppgifter till leverantören för en kreditkontroll i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. På grundval av de personuppgifter som du har lämnat och andra uppgifter (t.ex. varukorg, fakturabelopp, orderhistorik, betalningserfarenhet) kontrollerar leverantören om det betalningsalternativ du har valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller osäkerhetsrisker.


Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. score-värden). Om poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen är de baserade på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata.


Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till oss eller till leverantören. Leverantören kan dock fortfarande vara behörig att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.


**9) Webbanalystjänster**


**9.1 Google Analytics 4


Denna webbplats använder Google Analytics 4, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Analytics 4 gör det möjligt för oss att analysera din användning av vår webbplats.


Som standard placeras cookies av Google Analytics 4 när du besöker webbplatsen. Dessa cookies är små textblock som lagras på din slutenhet och samlar in viss information, inklusive din IP-adress. IP-adressen förkortas dock av Google för att förhindra att den direkt kopplas till en viss person.


Den information som samlas in av Google Analytics, inklusive din IP-adress, överförs till Googles servrar och behandlas där, varigenom överföringar till Google LLC i USA också är möjliga. Google använder denna information för vår räkning för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den förkortade IP-adressen som överförs av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.


De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google Analytics 4 lagras i två månader och raderas därefter. All behandling som beskrivs, inklusive inställningen av cookies på din slutenhet, utförs endast med ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Utan ditt samtycke kommer Google Analytics 4 inte att användas under ditt besök på vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden genom att avaktivera denna tjänst via "cookie consent tool" som finns på webbplatsen.


Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google, vilket säkerställer skyddet av uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part. För överföring av data till USA förlitar sig Google på standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen för att säkerställa överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd.


För ytterligare juridisk information om Google Analytics 4, inklusive en kopia av de ovannämnda standardavtalsklausulerna, besök https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de och https://policies.google.com/technologies/partner-sites.


**Demografiska egenskaper**


Google Analytics 4 använder funktionen "Demografi" för att sammanställa statistik om ålder, kön och intressen för besökare på webbplatsen. Dessa uppgifter genereras genom analys av reklam och information från tredjepartsleverantörer. De insamlade uppgifterna kan inte hänföras till en specifik person och raderas efter en lagringsperiod på två månader.


**Google-signaler**


Google Signals gör det möjligt att skapa enhetsövergripande rapporter. Om du har aktiverat personligt anpassade annonser och kopplat dina enheter till ditt Google-konto kan Google analysera ditt användarbeteende över olika enheter och sammanställa statistik. Vi tar inte emot några personuppgifter, endast aggregerad statistik. Du kan stoppa den enhetsövergripande analysen genom att avaktivera funktionen "Personanpassad annonsering" i inställningarna för ditt Google-konto (instruktioner: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de). Mer information om Google Signals hittar du på https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.


**UserIDs** (Användar-ID)


Google Analytics 4 kan använda funktionen "UserIDs" för att analysera aktiviteter över olika enheter. Detta förutsätter att du har samtyckt till användningen av Google Analytics 4 och har skapat ett konto på denna webbplats. Dina aktiviteter analyseras över olika enheter, inklusive konverteringar.


**9.2 PayPals marknadsföringslösningar**


Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten från PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Tjänsten samlar in och lagrar pseudonymiserade besöksdata med hjälp av cookies och jämförbar teknik som spårningspixlar, webbfyrar och algoritmer för att läsa slutenhet och webbläsarinformation. Detta inkluderar information om den slutenhet som används, såsom IP-adress och webbläsarinformation. Dessa uppgifter används för statistiska analyser av användningsbeteendet på webbplatsen för att skapa pseudonymiserade användningsprofiler. Detta möjliggör bland annat analys av rörelsemönster (värmekartor), som visar varaktigheten för sidbesök och interaktioner med sidinnehåll (t.ex. textinmatning, skrollning, klick och musövergångar). Pseudonymisering utesluter i allmänhet möjligheten till direkt personlig identifiering, och dina personuppgifter slås inte samman med tydliga uppgifter som samlats in på något annat sätt.


Denna behandling, inklusive läsning eller lagring av information på slutenheten, sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.


Ett avtal om orderbehandling har ingåtts med leverantören för att säkerställa skyddet av webbplatsbesökarnas uppgifter och för att förbjuda obehörigt utlämnande till tredje part.


**9.3 Google Tag Manager**


Denna webbplats använder "Google Tag Manager", en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager tillhandahåller en teknisk grund för att samla olika webbapplikationer, inklusive spårnings- och analystjänster, och för att kalibrera, kontrollera och länka dem till villkor via ett standardiserat användargränssnitt. Google Tag Manager i sig lagrar eller läser inte någon information på användarens enheter. Men när du besöker en sida överförs din IP-adress till Google och kan lagras där, med möjlig överföring till Google LLC-servrar i USA.


Denna behandling sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Utan detta samtycke kommer Google Tag Manager inte att användas under ditt besök på webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.


Ett avtal om orderbehandling har ingåtts med leverantören för att säkerställa skyddet av webbplatsbesökarnas uppgifter och för att förbjuda obehörigt utlämnande till tredje part. För överföring av data till USA förlitar sig leverantören på standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen för att säkerställa överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd.


**10) Retargeting/remarketing och konverteringsspårning**


**10.1 Google Ads Remarketing**


Denna webbplats använder funktionerna i Google Ads Remarketing för att annonsera webbplatsen i Googles sökresultat och på webbplatser från tredje part. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google placerar en cookie i webbläsaren på din slutenhet, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad reklam med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och baserat på de sidor du besöker.


Ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har samtyckt till att Google länkar din surfhistorik på internet och i appar till ditt Google-konto. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa målgruppslistor för enhetsöverskridande remarketing. Detta innebär att Google tillfälligt länkar dina personuppgifter med Google Analytics-data för att skapa målgrupper. Som en del av användningen av Google Ads Remarketing kan personuppgifter överföras till Google LLC:s servrar i USA.


Du kan permanent invända mot att Google Ads Remarketing ställer in cookies genom att ladda ner och installera [Google browser plug-in available here](https://support.google.com/ads/answer/7395996).


Ytterligare information och sekretesspolicyn om reklam och Google hittar du [här](https://www.google.com/policies/technologies/ads/).


Denna behandling sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.


**10.2 Google Ads konverteringsspårning**


Denna webbplats använder konverteringsspårning från Google Ads, ett onlineannonseringsprogram från Google Ireland Limited. Konverteringsspårning används för att mäta effektiviteten av reklamåtgärder.


När en användare klickar på en annons från Google Ads placeras en konverteringscookie. Dessa cookies används inte för personlig identifiering och förlorar i allmänhet sin giltighet efter 30 dagar. Om användaren besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan Google och vi känna igen att användaren har klickat på annonsen och har omdirigerats till den här sidan.


Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder. Kunderna får information om det totala antalet användare som har klickat på deras annons, men ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen.


Vid användning av Google Ads kan personuppgifter även överföras till Google LLC:s servrar i USA.


Du kan permanent invända mot att Google Ads Conversion Tracking använder cookies genom att ladda ner och installera [detta webbläsarplugin från Google] (https://support.google.com/ads/answer/7395996).


Ytterligare information och integritetspolicyn för Google Ads Conversion Tracking hittar du [här](https://policies.google.com/technologies/partner-sites). 


Denna behandling sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
**Google Ads konverteringsspårning och kundmatchning:**


Du kan permanent invända mot inställningen av cookies av Google Ads Conversion Tracking genom att ladda ner och installera [webbläsarplugin från Google] (https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de).


Google Ads använder en kundmatchningsfunktion för att rikta in sig på användare vars uppgifter har erhållits i samband med affärs- eller affärsliknande relationer på ett mer intressebaserat sätt. För detta ändamål överförs en eller flera filer med aggregerade kunddata, särskilt e-postadresser och telefonnummer, elektroniskt till Google. Google har inte tillgång till tydliga data, men krypterar informationen automatiskt med hjälp av en speciell algoritm. Den krypterade informationen kan endast användas av Google för att tilldela den till befintliga Google-konton som de registrerade har skapat. Detta möjliggör personlig reklam via alla Google-tjänster som är kopplade till respektive Google-konto.


Kunddata överförs endast till Google om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan.


Ytterligare information om Googles dataskyddsåtgärder i samband med kundmatchningsfunktionen finns [här](https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182), och Googles sekretesspolicy finns [här](https://www.google.de/policies/privacy/).


**Google marknadsföringsplattform:**


Webbplatsen använder online-marknadsföringsverktyget Google Marketing Platform (GMP) från operatören Google Ireland Limited. GMP använder cookies för att placera relevanta annonser för användare, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan GMP använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är t.ex. fallet när en användare ser en GMP-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och gör ett köp via denna webbplats. Enligt Google innehåller GMP-cookies inte någon personlig information.


**Googles marknadsföringsplattform (GMP):**


På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och den vidare användningen av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå enligt följande:


Genom att integrera GMP får Google information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad med en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören kommer att ta reda på din IP-adress och lagra den. Vid användning av GMP kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA.


All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av cookies för att läsa information om den använda terminalenheten, kommer endast att äga rum om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "cookie consent tool" som finns på webbplatsen.


Sekretesspolicyn för GMP by Google finns [här](https://www.google.de/policies/privacy/).


**Webbplatsens funktioner:**


**11.1 Youtube:**


Denna webbplats använder plugins för att visa och spela upp videor från leverantören Google Ireland Limited. Data kan också överföras till Google LLC, USA. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till leverantörens servrar för att ladda pluginet. Viss information, inklusive din IP-adress, överförs till leverantören.


Om uppspelning av inbäddade videor startas via insticksprogrammet använder leverantören också cookies för att samla in information om användarbeteende, sammanställa uppspelningsstatistik och förhindra missbruk. Om du är inloggad på ett användarkonto hos leverantören under ditt besök på webbplatsen, kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att dina uppgifter ska kopplas till ditt konto måste du logga ut innan du klickar på uppspelningsknappen.


Alla ovannämnda behandlingar, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information om den använda slutenheten, kommer endast att äga rum om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst via "cookie consent tool" som finns på webbplatsen.


För överföring av data till USA förlitar sig leverantören på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler, som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd.


**11.2 ShopVote-grafik:**


Grafiska element från leverantören Blickreif GmbH är integrerade på vår webbplats för att visa externa kundbetyg och/eller en externt tilldelad kvalitetsmärkning. När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller sådana grafiska element, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till leverantörens servrar för att ladda elementen korrekt. I den processen överförs viss webbläsarinformation, inklusive din IP-adress, till leverantören. Om personuppgifter också behandlas i processen sker detta i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av optimal marknadsföring av vårt erbjudande och den tilltalande utformningen av vår webbplats.


**11.3 Google reCAPTCHA:**


På denna webbplats använder vi CAPTCHA-tjänsten från leverantören Google Ireland Limited. Data kan också överföras till Google LLC, USA. Leverantören använder "Google Fonts", dvs. teckensnitt som Google laddar ner från Internet, för den visuella utformningen av Captcha-fönstret. Ingen annan information än den som redan överförts till Google via reCAPTCHA-funktionen behandlas.


Tjänsten kontrollerar om en inmatning görs av en fysisk person eller missbrukas av maskiner och automatiserad bearbetning, och blockerar skräppost, DDoS-attacker och liknande automatiserad skadlig åtkomst. För att säkerställa att en åtgärd utförs av en människa och inte av en automatiserad bot samlar tjänsten in IP-adressen för den slutenhet som används, identifieringsdata för den webbläsare och operativsystemstyp som används samt datum och varaktighet för besöket och överför dessa till leverantörens servrar för utvärdering.


Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att fastställa individuellt ansvar på Internet och undvika missbruk och skräppost i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR.


Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket säkerställer skyddet av uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.


För överföring av data till USA förlitar sig leverantören på standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen, som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd.


**12) Verktyg och annat**


**12.1 Lexoffice:**


Vi använder den molnbaserade programvarutjänsten för bokföring från leverantören Haufe-Lexware GmbH & Co. KG. Leverantören behandlar inkommande och utgående fakturor och, i tillämpliga fall, vårt företags banktransaktioner för att automatiskt registrera fakturor, matcha dem med transaktionerna och skapa de finansiella kontona från detta i en halvautomatisk process. Om personuppgifter också behandlas i denna process utförs behandlingen i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av effektiv organisation och dokumentation av våra affärstransaktioner.


**12.2 Verktyg för samtycke till cookies:**


Denna webbplats använder ett så kallat "cookie consent tool" för att erhålla effektivt användarsamtycke för cookies och cookie-baserade applikationer som kräver samtycke. Verktyget visas för användarna när de öppnar sidan i form av ett interaktivt användargränssnitt där samtycke till vissa cookies och/eller cookie-baserade applikationer kan ges genom att kryssa i en ruta. Genom att använda verktyget laddas alla cookies/tjänster som kräver samtycke endast om respektive användare ger sitt samtycke genom att kryssa i lämplig ruta. Detta säkerställer att sådana cookies endast ställs in på användarens slutenhet om samtycke har givits.


Verktyget sätter tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookie-preferenser. Personliga användaruppgifter behandlas inte i detta sammanhang. Om personuppgifter (t.ex. IP-adressen) i enskilda fall behandlas i syfte att lagra, tilldela eller logga cookie-inställningar, sker detta i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av en rättssäker, användarspecifik och användarvänlig hantering av samtycke för cookies och därmed av en rättssäker utformning av vår webbplats.


En annan rättslig grund för behandlingen är art. 6 avsn. 1 lit. c GDPR. Som personuppgiftsansvarig är vi skyldiga att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av respektive användares samtycke.


Vi har ingått ett orderbehandlingsavtal med leverantören, vilket säkerställer skyddet av uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.


Ytterligare information om operatören och inställningsalternativen för cookie-medgivandeverktyget finns direkt i motsvarande användargränssnitt på vår webbplats.


**13) Den registrerades rättigheter**


**13.1 Den registrerades rättigheter:**

Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande rättigheter (informations- och interventionsrättigheter) gentemot den personuppgiftsansvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, varvid hänvisning görs till den rättsliga grund som anges för respektive utövandekrav:


- Rätt till tillgång enligt artikel 15 i GDPR;

- Rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 i GDPR;

- Rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR;

- Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;

- Rätt till information i enlighet med artikel 19 i GDPR;

- Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 i GDPR;

- Rätt att återkalla ett lämnat samtycke enligt art. 7.3 i GDPR;

- Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel 77 i GDPR.


**13.2 Rätt att göra invändningar:**

Om vi behandlar dina personuppgifter som en del av en intresseavvägning på grundval av vårt övervägande berättigade intresse, har du rätt att invända mot denna behandling när som helst med verkan för framtiden av skäl som hänför sig till din speciella situation.


Om du utövar din rätt att invända kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna. Vi förbehåller oss dock rätten att fortsätta behandlingen om vi kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


Om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring. Du kan utöva din invändning enligt beskrivningen ovan.


Om du utövar din rätt att invända kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktmarknadsföringsändamål.


**14) Varaktighet för lagring av personuppgifter:**


Lagringsperioden för personuppgifter bestäms av respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om tillämpligt - dessutom av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning).


- Om behandlingen baseras på uttryckligt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR, kommer de berörda uppgifterna att lagras tills du återkallar ditt samtycke.


- Om det finns lagstadgade lagringstider för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller liknande skyldigheter på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter att lagringstiderna har löpt ut, förutsatt att de inte längre krävs för att uppfylla avtalet eller inleda avtalet och/eller vi inte längre har ett berättigat intresse av att lagra dem ytterligare.


- Vid behandling på grundval av artikel 6.1 f i GDPR lagras dessa uppgifter tills du utnyttjar din rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21.1 i GDPR, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.


- Vid behandling för direkt marknadsföring på grundval av artikel 6.1 f i GDPR kommer dessa uppgifter att lagras tills du utövar din rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.


Om inget annat anges i den övriga informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.